Patrik Holmberg (CV)

Född 1972 i Stockholm, uppväxt i Uppsala, bosatt i Enköping.
Autodidakt (=”självlärd”)

Patrik Holmberg målar i en impressionistisk anda som inspirerats av bl a Edgar Degas och Anders Zorn. I sina målningar vill han fånga det frusna ögonblicket, det han ser vid ett speciellt tillfälle. Han jobbar för det mesta väldigt snabbt och tar ofta tillfället i akt att skissa, ibland fotografera människor och miljöer i olika sammanhang. Patriks arbetar med tunna lager färg för att behålla livet i målningen.

De färdiga målningarna är aldrig direkta avbildningar av verkligheten, utan mer en personlig tolkning av det han ser med ett berättande perspektiv.

Patrik började arbeta i olja för cirka 10 år sedan. Dessförinnan tecknade han och målade i akryl och torrpastell.

Patrik jobbar även med skulpturer i lera och gips. Förutom bildkonsten ägnar han sin fritid åt musik, samlar gitarrer/skriver låtar/egen studio/spelningar

Utställningar (ett urval)

Utställningar 2007 Ort
"Vår Konst" Enköping
Stockholms Konstsalong Stockholm
Utställningar 2006 Ort
Stockholms Konstsalong Stockholm
"Samlat", EP-Galleriet Enköping
Läkekonst, Läkemedlesverket Uppsala
"Vår Konst" Enköping
"I Ögonblicket", Sigtuna Kulturgård Sigtuna
"I Ögonblicket", Galleri Aguéli Stockholm
Polismyndighetens Konstförening Stockholm
Utställningar 2005 Ort
"Vår Konst" Enköping
"I Ögonblicket", Svensk Konsthandel Uppsala
"I Ögonblicket", Hamnmagasinen Enköping
Utställningar 2004 Ort
"Vår Konst" Enköping
EP-Galleriet Enköping
Café "Mat & Kakugnen"
Denna utställning pågick under lång tid och nytt material tillkom löpande, även texter och skisser ingick i denna utställning som med tiden växte till närmast ett event.
Enköping

Kurser
Patrik håller kontinuerligt kurser för barn och ungdomar. Han har hållit drop-in kurser på Hamnmagasinen i Enköping för både barn och vuxna samt kurser i Enköpings Konstförenings regi.

Kommande Utställningar - Inget bokat just nu


Sagt om konstnären
Redaktionell text (ett urval)

Recension
Tidning
”Varmt och mänskligt”
UNT 28/5 2005
”Massor av must och färg”
EP 14/6 2005
”Bilder som fångar möten med människor”
EP 7/10 2004
”Unga konstnärer får hjälp av proffs”
UNT 20/10 2004
”Sekundsnabba ögonblicksbilder av vardagssituationer”
EP 13/4 2004
”Så talande kroppsspråk att betraktaren stannade fascinerad”
EP 13/4 2004